top of page
By Silke Thijssen Photography --9.jpg

Algemene voorwaarden:

zijn standaard bedingen die in overeenkomsten kunnen worden opgenomen.

Versie: Oktober 2021
 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie/video door Silke Thijssen, handelend onder de naam: Silke Thijssen. Bij het boeken van een fotoshoot, videoshoot, workshop of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Silke Thijssen. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf
Silke Thijssen
Website: www.bysilkethijssen.nl
Kvk : 80754570

Offertes (particulieren)

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland en exclusief reiskosten (€0,35 per km vanaf Beneden-Leeuwen, Gelderland).

Nadat telefonisch, per mail of per post is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend binnen 48 uur na verzenden retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. Zonder het toesturen van de getekende offerte wordt de dag dus niet gereserveerd.

Wijzigingen in de offerte (particulieren)

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na deze maand wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Silke Thijssen regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen gelden andere tarieven met toeslagen.

Offertes (bedrijven)

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland en exclusief reiskosten (€0,35 per km vanaf Beneden-Leeuwen, Gelderland).

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Silke Thijssen denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, ben jij zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Tevens ben je evens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

Algemeen: Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Silke Thijssen typerende wijze van bewerken.

Voor fotografie particulieren: Nadat de betaling is voltooid. Ontvang je de bewerkte foto’s in hoge resolutie, binnen 3 weken digitaal aangeleverd via WeTransfer.

Let op: de onbewerkte foto’s mogen op geen enkele manier worden gebruikt of worden doorverkocht. Deze zijn enkel om een selectie te maken.

Voor fotografie bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen zes weken na de shootdatum digitaal aangeleverd via WeTransfer, tenzij anders is overeengekomen.

Fotografen en second shooters

Indien er gebruik wordt gemaakt van een van mijn vaste second shooters wordt de selectie gemaakt uit het totale aantal beelden met een aanvullend aantal foto’s van 10 procent van het totaal.
De reiskosten voor een second shooter worden volledig betaald door het bruidspaar.

Bij het aangaan van een samenwerking van Silke Thijssen zal er geen gebruik worden gemaakt van een andere fotograaf dan de fotografen van Silke Thijssen. Het inhuren van een andere fotograaf of second shooter buiten Silke Thijssen is dan ook niet toegestaan omdat dit het werk ernstig zou kunnen belemmeren en de kwaliteit niet geleverd kan worden waarvoor u me heeft geboekt.

Auteursrecht foto’s

1. Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
2.Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.
3. Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
4. Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden kunnen worden opgevraagd.
5. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
6. De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
7. De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: Foto’s gemaakt door By Silke Thijssen Photography met tag naar het juiste social account van Silke Thijssen.

Eigendom Foto’s

1. Foto’s uit de reportage mogen door Silke Thijssen gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Silke Thijssen blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik en te gebruiken voor (online) publicaties en fotowedstrijden zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

2. Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf (Silke Thijssen) gemaakte foto’s door fotograaf (Silke Thijssen) op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. Indien je dit niet wenst is het mogelijk dat fotograaf (Silke Thijssen) geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in Google op de namen van klant wordt gegoogeld.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back-up. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Mee fotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Fotograaf zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is als fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt (op een extra diner na) geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Trouwalbum

 • De foto’s voor het trouwalbum wat je krijgt bij je pakket dienen binnen 3 maanden na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij By Silke Thijssen Photography, zodat het album kan worden opgemaakt. Na deze drie maanden kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht. Ook kan de levertermijn van het album na deze periode vertraging oplopen door werkzaamheden.

 • Alleen werk van By Silke Thijssen Photography mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

 • By Silke Thijssen Photography maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. Indien jullie dit prettig vinden kan Silke Thijssen zelf een layout maken. De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd.

 • Let op: Binnen een half jaar dient het album besteld te worden. Na dit half jaar vervalt het recht op een album, tenzij er vooraf overleg over is geweest.

 • De favoriete foto’s voor het trouwalbum kunnen eenvoudigweg per ‘wetransfer.com’ verstuurd worden.

 • Het bruidspaar ontvangt binnen 1 – 2 weken na het aanleveren van de gewenste foto’s de eerste opzet van het trouwalbum. Men heeft vervolgens 2 weken de tijd om feedback te geven op het fotoalbum. De fotograaf houdt uiteraard  rekening met eventuele vakanties van het bruidspaar.

 • Het album wordt door de fotograaf zelf opgemaakt. Men ontvangt een pdf ter goedkeuring en men kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven of er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden. Verplaatsen is alleen mogelijk als niet de complete layout veranderd dient te worden.

 • Voor wijzigingen geldt een maximum aanpassingsduur van 1 uur. Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Voor deze extra tijd kan de fotograaf € 75,00 per uur factureren.

 • Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 3-6 weken.

 • Indien men niet binnen 4 weken reageert met feedback op het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken, zal het album niet meer in productie worden genomen.

 • Prijzen in de offerte genoemd  voor de albums zijn maximaal een half jaar geldig, omdat de tarieven bij de drukker kunnen wijzigen, of omdat er nieuwere albums kunnen worden aangeboden.

Ophalen of versturen trouwalbum

Het album kan aangetekend per post worden verstuurd indien gewenst of worden opgehaald. Het album wordt na ontvangst door By Silke Thijssen Photography goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt en er geen schade is aan het album.

Bij schade na verzenden vanuit By Silke Thijssen Photography naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is By Silke Thijssen Photography niet aansprakelijk.

Mocht er schade zijn en blijkt dat dit door het transport gekomen is zijn dan kan de verzender eventueel aansprakelijk gesteld worden en kan worden geprobeerd het bedrag van het verstuurde album terug te vorderen bij de transporteur (PostNL).

Prijzen in de offerte genoemd voor de albums zijn maximaal een half jaar geldig, omdat de tarieven bij de drukker kunnen wijzigen, of omdat er nieuwere albums kunnen worden aangeboden.

Wijze van betalen

Voor bruidsfotografie:
Om jullie datum te bevestigen dient een eerste betaling van €250 te worden voldaan. De factuur wordt uiterlijk na akkoord van de offerte binnen twee weken verzonden per mail. Let op: als de aanbetaling niet binnen 14 dagen wordt voldaan, ontstaat er een kans dat By Silke Thijssen Photography de opdracht annuleert.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal €250 van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald.

Voor particulieren klanten:
Na de fotoshoot ontvang je een factuur. Na het betalen van de factuur ontvang je de foto’s binnen 14 dagen.

Voor bedrijven:
Uiterlijk binnen 14 dagen ontvangt u een offerte. Na akkoord dient u 35% van het offerte bedrag aan te betalen. Dit dient 10 werkdagen voor de fotoshoot te zijn betaald. Tenzij anders overeen gekomen. Een factuur van het overige bedrag ontvangt u na de fotoshoot en dient binnen 14 werkdagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij anders vóóraf is overeengekomen.

Cadeaubonnen

By Silke Thijssen Photography heeft cadeaubonnen die de klant kan kopen vanaf 25 euro. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. De waarde van de bon wordt in euro’s weergegeven op de cadeaubon. Een cadeaubon blijft 24 maanden geldig. De klant kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestelling. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of te goed retour indien uw factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. Is de prijs van een foto reportage verhoogd, word de cadeaubon als korting verrekend op het totaalbedrag en moet de rest worden bijbetaald.

Technische problemen

1. Silke Thijssen zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met twee camera’s en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Silke Thijssen schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.

2. Silke Thijssen is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

3. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten

Diner, Parkeren, reiskosten
Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen. De reiskosten voor Openbaar vervoer worden ook in rekening gebracht.

€0,35 per km vanaf Beneden-Leeuwen, Gelderland.

Annulering en/of ziekte fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1. Silke Thijssen stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Silke Thijssen beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2. We plannen een nieuwe datum.

3. U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst of het plannen van een nieuwe datum.

Annulering opdrachtgever

1. Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door u als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald.

2. Mocht er al werk geleverd zijn en u besluit de offerte te ontbinden. Dan biedt Silke Thijssen een factuur aan naar alle redelijkheid, van minimaal 35%, die door u dient te worden betaald voor de verrichte werkzaamheden.

Onmacht

1. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de bruiloft geschieden. Fotograaf zal indien gewenst door bruidspaar proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de huwelijksdag echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

2. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

1. De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

2. Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. Indien je dit niet wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in Google op de namen van klant wordt gegoogeld.

Disclaimer

1. Silke Thijssen is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Silke Thijssen geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Silke Thijssen en haar personeel.

2. Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Silke Thijssen het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Algemene voorwaarden

bottom of page